Rolando Toro


rolando-toro-biodanza BBiodanza werd rond 1960 ontwikkeld door Rolando Toro Araneda (1924 -2010), een Chileense professor in de psychologie, medisch antropoloog, onderzoeker en dichter verbonden aan de universiteit van Santiago.

Rolando maakte de kritieke jaren dertig en de Tweede wereldoorlog mee. Hij was diep geschokt door de gruwelijkheden waartoe mensen in staat zijn, en zocht naar andere mogelijkheden van menselijk contact. Hij wilde een systeem ontwikkelen waarbij "het Leven" centraal staat en creëerde Biodanza, zijn levenswerk.

Biodanza stelt Liefde en Respect voor jezelf, die ander en de wereld centraal. Een ontdekkingstocht naar jezelf, een weg van heling, transformatie en plezier. Rolando’s visie is dat we samen één zijn en niets los van elkaar bestaat. We zijn verbonden met onze planeet, het universum en al wat leeft. Respect voor al-wat-is. Biodanza is ook een weg naar vrede en sluit aan bij mijn eigen opvattingen en spirituele achtergrond.

Rolando Toro miste een deel in de wetenschap over het  Onbewuste . Hij introduceerde  het "Vitaal Onbewuste" zoals Jung dat deed met het "Collectief Onbewuste" en Freud met het "Persoonlijk Onbewuste" en later Rolf Otto met het "Numineuze "(het heilige).Hiermee kan je zeggen dat Biodanza en uitbreiding is van de wetenschap vergelijkbaar met de bijdragen die Freud, Jung, Reich en anderen hebben aangeleverd.

Het Vitaal Onbewuste  is de  psyche  van al  onze cellen. Daardoor beschikken de cellen over een geheugen, een afweersysteem, gevoelens van affiniteit, afwijzing, onderlinge solidariteit en een uitgebreide vorm van communicatie.

Boeiend is dat hierdoor onze cellen aan verandering onderhevig zijn en de kwaliteit van het leven beïnvloedt. Het blijkt dat cellen zich om de 7 jaar vernieuwen.  Wanneer het celgeheugen in die tussentijd is gewijzigd doordat herinneringen zijn getransformeerd of verdwenen dan is de nieuwe cel ontdaan van dat stukje geschiedenis en veroorzaakt geen repeterend effect meer op ons leven. Geweldig vind ik dat!  Wekelijks Biodanza beoefenen  biedt de mogelijkheid deze verandering in te zetten  en of waar mogelijk op te lossen . Rolando splitste het Genetisch Potentieel, het vermogen, van de mens in 5 lijnen (leefgebieden) zodat we  tijdens Biodanza gericht kunnen  werken op die aparte 5 lijnen, die in werkelijkheid met elkaar verweven zijn.

Deze  5 lijnen in Biodanza zijn:

Vitaliteit, deze lijn behelst het terrein van ons levensplezier. Ons vermogen om ons levendig, wakker en alert te voelen. Vreugde te voelen dat we leven. Naast het beleven van actie en levendigheid behoort tegelijkertijd bij vitaliteit het vermogen tot rusten. Er is geen inspanning zonder ontspanning. Vitaliteit stimuleert het autonome zenuwstelsel en spreekt ons overlevingsinstinct aan.
Seksualiteit, deze lijn behelst ons vermogen van erotische en sensuele gevoelens en gaat in Biodanza ver buiten wat we doorgaans verstaan onder seksualiteit.  Het gaat over ons vermogen om te genieten van lichamelijke sensaties en deze vergroten. Zoals met onze blote voeten in het gras, een warm bad, een lekkere maaltijd, een streling of koestering, een massage, de kapper die ons haar wast, de wind door onze haren of de regen in ons gezicht.  Dit alles is wat ons verbind met onze bron van levenskracht.
Creativiteit, deze lijn behelst ons vermogen om expressie te geven, te vernieuwen, te scheppen en te uiten wat er in ons leeft. Met deze scheppingskracht, kunnen we onszelf en ons leven herscheppen en hervormen door te uiten  wat we beleven en voelen. Dit uit te drukken in de dans, en in het dagelijks leven. Mooi dat we met dit vermogen invloed kunnen uitoefenen op de wereld om ons heen,  dat we ons laten zien en kenbaar maken. Dat geeft kleur en vorm  aan ons leven.
 Affectiviteit, deze lijn behelst ons vermogen om te groeien in liefde, affectie te voelen voor onszelf en de mensen om ons heen. Dit is het  vermogen het Leven lief te hebben, om vanuit liefde te leven in plaats vanuit angst. Het vermogen te kiezen voor vriendschap en liefde in ons leven, om vanuit affectie ons met het leven in en om ons te verbinden.
Transcendentie, deze lijn behelst het vermogen om ons verbonden te voelen en op te gaan in het leven, ons verbonden te weten met anderen,  de natuur en de kosmos. Het is de lijn dat voorbij gaat aan de afgescheidenheid en voorbij ons kleine denken. Opgenomen zijn in het Leven zelf, als een druppel water in de oceaan. Dat we voelen een onderdeel te zijn van iets groters, iets ongrijpbaars, iets mystieks. Ons één voelen met HET LEVEN.

Waardoor ontstaan blokkades op deze vijf lijnen?
Tijdens ons leven komen we in situaties, die té pijnlijk zijn voor dat moment.  Om door te gaan met ons leven blokken we die pijnlijke gevoelens weg, geparkeerd  achter een muur. Afhankelijk van wat je in je leven meemaakt heb je meer of minder blokkades in je lichaam opgebouwd. Deze zorgen dat dit weggeblokte deel  van jouw Genetisch Potentieel niet meer binnen jouw bereik is.  Jouw  Genetisch Potentieel  wordt steeds kleiner naarmate er meer blokkades zijn opgebouwd. Totdat  fysieke of psychische signalen je laten weten dat het genoeg is,  dat er iets moet gebeuren.

In het onderstaande filmpje vertelt Rolando Toro over zijn visie, wat hem aanzette tot dit levenswerk en als laatste geeft de 86 jarige Rolando ons zijn dans.

"Wij zijn allen één"

Allemaal samen zijn we één
De kracht die ons de weg wijst
Is dezelfde als die de zon doet ontvlammen
die de oceanen tot leven brengt
en de kersenbomen laat bloeien.
De kracht die ons vooruit duwt
is dezelfde als die het zaaigoed in beweging brengt
met de boodschap van het leven die in
hun herinnering besloten ligt.
De dans brengt de bestemming voort door
de zelfde wetten te volgen
die de bloem verbindt met de zachte wind
dankzij de zonnebloem van de harmonie
zijn wij samen één.

Rolando Toro