Biodanza voor beginners

Biodanza 10 lessen voor beginners start dinsdag 10 september 2019!

Biodanza 10 lessen voor beginners!

Voor wie: mannen en vrouwen vanaf 18 jaar met of zonder danservaring.
Start: dinsdag 10 september 2019 speeltuin Stadsveld
Wanneer: september t/m november 2019 op dinsdagavond m.u.v. de herfstvakantie.
Tijdstip: van 18.30 tot 19.30 uur, deuren open vanaf 18.15 uur, nagenieten tot 19.45 uur.
Kosten: € 100,- voor 10 wekelijks aaneengesloten lessen.
Waar: Speeltuin Stadsveld, Plataanstraat 50, Enschede

Houd jij van Muziek en Bewegen? Wil jij dit seizoen iets nieuws proberen?

Misschien is Biodanza dan iets voor jou!

In 10 lessen onderzoeken en ervaren of deze dansvorm bij jou past.
Tijdens Biodanza dansen we op verschillende muziekstijlen van Bach tot Hiphop. De ene keer danst iedereen alleen of samen met anderen en een andere keer met de hele groep.

Dansen zonder te praten
Dansen zonder aangeleerde pasjes
Samen bewegen en samen ontdekken
Biodanza nodigt je uit te dansen wat er in je opkomt
Biodanza brengt je hoofd tot rust en reduceert stress.
Genieten van het plezier dat ontstaat!

Heb jij na deze 10 lessen de smaak van het dansen te pakken dan ben je van harte welkom in mijn vaste wekelijkse groep ook op dinsdagavond. Deze begint om 20.00 uur.

 

Meld je aan!
Philippe-Lenaif-2

Yes… Philippe Lenaif is coming to the Netherlands again! 2,3,4, and 5 July 2020

Yes... Philippe is coming to the Netherlands!

A four day workshop in Oost Raven in Epe.

I asked Philippe to do the workshop “The Power of Yin” because the Yin energie is soft and powerful. This opens inner doors for healing.
But…I just heard he has a brand new workshop:

The Power of Welcome

It will be more subtle then all his earlier workshops.
I can assure you this workshop will be as good as always or
even better!

It is a workshop full of softness

In Biodanza most people understand the word Vivencia. We use a similar word PROTOVIVENCIA, to make the connection, with the very first experiences in someone ‘s life.
Literally, the way you arrived on this world in your very first seconds, minutes, hours, days and weeks of your life.

How did they receive you at the exit of womb? Contact with a joyful, loving and full of attention in an enriched environment, in an environment of an industrial production line or according to a protocol of the hospital?
How did they take care for you? How did they touch you? How did they welcome you? What were your first experiences of freedom of movement and did they allow you discover freely? Safety? Warmth? Tenderness and containment?

JA... Philippe komt naar Nederland!

Een 4 daagse workshop in Oost Raven in Epe.

Ik vroeg Philippe om de workshop “The Power of Yin” te geven omdat de Yin-energie zacht en krachtig is. Deze opent innerlijke deuren om te helen. Maar… ik hoorde dat hij een nieuwe workshop heeft:

De Kracht van het Ontvangen!

Deze workshop is nog subtieler dan zijn vorige. Ik kan je verzekeren dat de kwaliteit van deze workshop zo goed is als altijd en misschien zelfs beter!

Het is een workshop vol zachtheid

In Biodanza begrijpen de meeste mensen het woord Vivencia. In deze workshop gebruiken we een woord wat er op lijkt, PROTOVIVENCIA, om de verbinding te leggen met de allereerste ervaringen die iemand in zijn leven heeft.
Letterlijk, zoals je op de wereld gekomen bent in je allereerste seconden, minuten, uren, dagen en weken van je leven.
Hoe hebben ze jou ontvangen bij de uitgang van de baarmoeder? Met een vreugdevol contact, liefdevol en vol aandacht in een verrijkte omgeving, in een omgeving van een industriële productielijn of volgens een protocol van een ziekenhuis? Hoe hebben ze voor jou gezorgd?  Hoe hebben zij jou aangeraakt? Wat waren je eerste ervaringen van in vrijheid kunnen bewegen en ontdekken? Veiligheid? Warmte? Tederheid en koestering?

Probably by anybody. Sometimes good and sometimes less. Our culture has a tendency not to be to much interested in these sort of things. It goes beyond the necessary material needs.

The opinion of Rolando Toro was that exactly these experiences are essential because they set the tone for the rest of our lives. His opinion was that a newborn child could be seriously wounded if it has not be treaded very careful attention in those first moments of life and afterwards. And he thinks that a lack on this essential area can cause an "early trauma".

Who did not experience this, when he was young?!
This workshop invites you to compensate this lack of a positive receiving in our early childhood. It still bothers us in the relationship with ourselves, with others and with the environment.

We have to find back the Right we have. The right to emotional security, on the pleasure with which we came on this world, a sense of joy, serenity and harmony of retrieved, reassuring, take care.
Finding the source of all parts of us. This allows us to rewrite the memories in the depths of our cells. How much we are a human, precious from the depths of being. All totally welcome on this earth!

”Early birds “

The price for this four day workshop:
€295 if you sign in by paying this whole amount before 31st December 2019.
After that €325 before 31st March 2020 and after that €345.
Accommodation and vegetarian food €87,50 per day.

40 people can take part. The group that usually comes will definitely subscribe. So be in time if you like to join us.

Practical information:
About Location Oostraven
www.oostraven.nl
about Philippe Lenaif
www.coregane.org

This workshop is open to people who are at least 1 year dancing in a weekly Biodanza group.
This workshop will be in English

Information / sign-up ► Jeannette Kleine Wiecherink

Waarschijnlijk bij iedereen. Soms goed en soms minder goed. Onze cultuur heeft namelijk de neiging om niet al te zeer geïnteresseerd te zijn in dit soort zaken. Het gaat namelijk verder dan de noodzakelijke materiële behoeften.

Rolando Toro was van mening dat juist deze ervaringen beslissend zijn omdat zij de toon zetten voor de rest van ons leven, en dat een pasgeboren kind ernstig gewond zou kunnen raken als die eerste momenten van het leven en daarna, niet met uiterst zorgvuldige aandacht behandeld wordt. En dat een gebrek op dit essentiële gebied een “vroeg trauma” kan veroorzaken.

Wie heeft deze ervaring niet gehad toen die jong was?!
Deze workshop nodigt uit om dit tekort aan positieve ontvangst in onze vroege kindertijd aan te vullen. Wij hebben er nog altijd last van in de relatie met onszelf, met anderen en met de omgeving.

We mogen het Recht, wat we hebben weer terugvinden. Het recht op affectieve zekerheid, op het plezier waarmee we op deze wereld zijn gekomen, op een gevoel van vreugde, sereniteit en op harmonie van ontvangen, geruststellen, verzorgen.
Het terugvinden van de bron van alle delen in ons. Daardoor kunnen we in het diepst van ons wezen de herinneringen herschrijven. Hoezeer we mens zijn, kostbaar van uit het diepste wezen. Helemaal welkom op deze aarde.

”Vroege Vogels“

De prijs voor deze 4 daagse workshop is:
Voor “Vroege Vogels” €295 bij inschrijving en betaling van dit gehele bedrag voor 31 december 2019.
Vervolgens €325 voor 31st maart 2020 en daarna €345 .
Accommodatie en vegetarische maaltijden €87,50 per dag

40 mensen kunnen meedoen. The groep die meestal komt zal zeker meedoen dus wees op tijd als je met ons mee wilt doen.

Praktische informatie:
Informatie over de locatie:
www.oostraven.nl
Informatie over Philippe Lenaif:
www.coregane.org

Deze workshop is toegankelijk voor mensen die minstens 1 jaar in een wekelijkse groep gedanst hebben.
De voertaal is Engels

Informatie / aanmelden
► Jeannette Kleine Wiecherink