NIEUW – in Nederland – Najaar 2023 Workshops ‘Het Vrouwencollectief van Solidariteit door Maria Verhulst’

We dansen, we delen en we helen!

Meld je meteen aan

Deze cyclus biedt een cruciale ontmoeting tussen vrouwen om elkaar te ondersteunen en begeleiden in diepgaande transformatie. Dit is nodig in de tijd waarin we nu leven. Wij verwerven door deze workshops de middelen om de opkomst van ons VROUW-ZIJN in deze nieuwe wereld te belichamen en te ondersteunen. De wijsheid van het lichaam en de liefde van het hart ontwaken in de relatie met jezelf, anderen en de Bron. Neem deel aan de cyclus van het "Vrouwencollectief van Solidariteit". Ervaar de kracht, de sensualiteit, de waardigheid, de schoonheid, de gratie, de zachtheid, het vermogen om lief te hebben en de vrijheid van Zijn tijdens deze workshopdagen. We dansen, we delen en we helen!

Ervaringen van vrouwen in Frankrijk

​In dit collectief gaat het er ook om dat, naast de workshop dagen, er cirkels van “Vrouwensolidariteit” ontstaan, die tijdens de jaargroep met de deelnemende vrouwen worden opgestart. Na afloop van deze jaarcyclus zou het prachtig zijn wanneer dit werk van Maria wordt voortgezet door Biodanza facilitatoren die de training gelijktijdig naast deze cyclus hebben gevolgd zodat dit proces in Nederland doorgaat. Nu nog een droom maar wie weet na afloop een realiteit?

​Persoonlijke en spirituele ontwikkeling
Wanneer vrouwen samenkomen en elkaar met bewustzijn ondersteunen, openen ze zich voor de overgave aan de energie van het heilige vrouwelijke. In alle voorouderlijke culturen en tradities deelden vrouwen regelmatig met elkaar en trokken zich terug uit de gemeenschap om de mysteries van het vrouwelijke, seksualiteit, menstruatiecycli, moederschap, menopauze en de goddelijke vereniging tussen het vrouwelijke en het mannelijke te leren kennen. Ze wisten hoe ze zichzelf moesten begeleiden, hoe ze wonden moesten helen, transcenderen, vergeven en opnieuw liefhebben.

Deze elementen zijn opgenomen in de holistische methode van de APESRA thematische Training (Psycho-lichamelijke energetische & spirituele benadering van de therapeutische relatie) "LIEFDE IN HET VROUWELIJKE". We werken met dans, kunst, beweging, stem, adem, mindfulness, trance, sacrale dans, healing cirkels en rituelen.

Maria Verhulst
Het  "Vrouwencollectief van Solidariteit" wordt geleid door Maria. In Belgie en Frankrijk deed zij datzelfde . Daar werkt dit collectief al jaren onder de naam  "Rondes de Sorority". www.apesra.org   Maria was voorheen mededirecteur van de Biodanzaschool Soignies in België en is daarnaast gespecialiseerd in trauma en healing, geïnitieerd in mediumnale trance, sjamanistische genezing en dans, opgeleid in pyschodrama en theatertherapie met specialisatie in psychopathologie en NLP Master Practitioner. Maria is ook spreker en mede-bedenker van Ritual Processes in Europa, Afrika en Latijns-Amerika.

Wie kunnen deelnemen:
Vrouwen zonder en met biodanzaervaring zijn  welkom.

De bijeenkomsten (cirkels) zijn op de volgende data:

Anker cirkel: 8 oktober 2023
Eer de vrouwelijke bewaker van haar tempel.
Laten we de cirkel ingaan van vertrouwen op Gaia, onze moeder aarde, om ons "Ik ben" in incarnatie te manifesteren.
Verbinding met onze wortels, met vuur, met instinctieve kracht, met de scheppende kracht van onze ziel, onze kwaliteiten verwelkomen. Uitlijning tussen aarde en hemel.

Cirkel van zintuigen: 19 november 2023
Vier de vrolijke en sensuele vrouw.
Laten we ons verheugen in de cirkel van genot van onze 5 zintuigen. Laten we ons plezier, wulpsheid en sensualiteit verkennen.
Laten we met passie de schoonheid uitstralen, laten we het parfum van onze essentie verspreiden.
Laten we in het huidige moment onze waarde manifesteren om te bestaan.

Cirkel van harten: 11 februari 2024
Verwelkom de liefhebbende vrouw.
Laten we ons openstellen voor de cirkel van het openen van het hart, laten we de wateren vieren die het vrouwelijke en het mannelijke verenigen.
Laten we samen wandelen naar de gave van liefde en de acceptatie van het leven in al zijn vormen.

Cyclus cirkel: 17 maart 2024
Laat je onderwijzen door de Natuurvrouw.
Laten we de genezingen van elke fase van onze vrouwelijke cyclus ontvangen, zodat het leven in ons zich in zijn totaliteit kan uitbreiden.
Laten we onze heilige co-geboorte van de transformerende kracht van dood-wedergeboortecycli herontdekken.
Laten we de harmonie met de goddelijke Wijsheid van de levenden doen herleven.

De Grote Cirkel retraite: 6 mei 18:00 uur tot en met 10 mei 2024 18:00 uur
Hergeboorte van de Vrouwelijke Wichelroedeloper.
In het jaar 2023 dat de energieën van universele liefde een transformatief decennium inluiden, zal deze periode de sensatie hebben van de grote kosmische afspraken die de wereld van een slapend bewustzijn naar een ontwaakt bewustzijn leiden.
In de smeltkroes van deze krachtige energieën zullen we ons verbond met het Heilige Vrouwelijke vernieuwen om ons over te geven aan de krachten van transmutatie van de Bron door de verschillende rituelen die we samen zullen beleven. Als een heilige lotus zullen we uit de diepte tevoorschijn komen en herboren worden in de Vrouwelijke Wichelroedeloper, ondersteund door de magie van zusterschap die ons tot nu toe heeft geleid.

Cirkel van viering: 9 juni 2024
Onthul de Zaaier van Licht.
Laten we de cirkel van viering, dankbaarheid, geloof in de band van liefde en vriendschap tussen vrouwen ingaan.
Laten we onze waarde vieren als een fundament dat wordt ondersteund door alles wat we samen hebben gedeeld.
Laten we de uitbreiding van ons licht verspreiden in de band van hart tot hart voor een betere toekomst met al onze relaties.

Deelcirkels: om gedurende de hele cyclus in solidariteit door te lopen, worden "LOVE" deelcirkels face-to-face of online tussendoor aangeboden.

Praktische zaken
Vrouwen zonder en met biodanza- ervaring zijn  welkom.
De cirkel dagen kunnen ook los gevolgd worden.
Voorwaarde voor De Grote Cirkel retraite is dat je aan minstens drie voorafgaande cirkel dagen hebt deelgenomen.​

Engelse taal
Maria spreekt Engels. Laat even weten of je vertaling naar het Nederlands nodig hebt.

Lokatie cirkeldagen: Vrije School De Vijfster, Texandrilaan 30, 7312 HR te Apeldoorn.
​Lokatie retraite De Grote Cirkel: 't Zonnehuis, Beekbergerweg 25, 7371 EV Loenen.

Kosten cirkels en retraite  (inclusief 21% BTW):
Losse cirkel van 9:30- 18:00 uur: € 121. Neem je eigen lunch mee. Voor koffie, thee en lekkers wordt gezorgd.
10% korting 5 cirkels samen : € 544,50 , exclusief lunch, vooraf in één keer te betalen.

Retraite De Grote Cirkel: € 544,50, exclusief kosten voor overnachting en catering.
10%  Vroegboek korting Retraite geldig tot en te betalen voor 31 december 2023: € 490

Retraite De Grote Cirkel overnachting en catering: € 440

Meld je hier aan voor de hele cyclus

Biodanzafacilitator en de thematische APESRA training "Liefde in het Vrouwelijke":
Wil je als Biodanzafacilitator, in de toekomst deze cyclus zelf kunnen faciliteren? Schrijf je dan ook in voor deze training, die parallel loopt aan het jaarcollectief. Tussen de cirkels door krijg je in totaal 30 uren zoomtraining van Maria, ontvang je het lesmateriaal en de muziek.
We vragen je minimaal 1 vrouw uit je Biodanza groep aan te dragen als deelnemer voor deze jaartraining.
Kosten Training voor Biodanza facilitatoren , inclusief muziek, lesmateriaal en 30 uren zoom: € 508,20 inclusief 21% BTW.

Organisatie: Stichting Beweging van Betekenis
Initiatiefnemers: Jeannette Kleine Wiecherink en Ada Knol
Zie onze motivatie om dit te organiseren onderaan dit bericht.
Voor overige vragen, mail naar: bewegingvanbetekenis@yahoo.com

Jeannette Kleine Wiecherink

In 2012 ontmoette ik Maria Verhulst tijdens een Biodanza weekendtraining. Mijn mond viel open toen zij, tijdens het laten zien van de tijgerdans in 2-tal vanuit een ontspannen houding in een split-second veranderde in een indrukwekkende “grote” gevechtstijger en weer terug naar een ontspannen “kleine” relaxte kat. Was dat mogelijk?

Ik wist wel wat vechten was maar hoe daarmee te stoppen, díe knop had ik nog niet gevonden. Ik vroeg Maria of zij vrouwenworkshops gaf want wij vrouwen in Nederland (ik dus) hebben dat nodig. En zo geschiedde. In 2012 kwam Maria naar Nederland. Ik werd medeorganisator van haar diep helende workshops “Women Earth” en “Women Nature” en transformeerde een diep stuk verleden. Ik bezocht nog enkele van haar workshops in België en ging toen weer mijn eigen weg.

Nu na járen voel ik: “de tijd is rijp dat Maria weer naar Nederland komt”. Maria zei meteen: “JA”. En hoe fijn, ook Ada zei enthousiast “JA” op mijn vraag dit samen te organiseren.

Als vanzelf kwamen de juiste locaties op ons pad. Vrouwen moedigen onze plannen aan. Het hele proces ontvouwt zich als een prachtige bloem met als gevolg dat we weer gaan dansen!

Ada Knol

Jeannette ken ik van de Biodanza opleiding die we beiden bij de Biodanza school Utrecht hebben gevolgd. Wij zijn nu nog verbonden aan deze school als tutor voor de huidige studenten.

Tijdens de open dag die ik destijds bij deze school volgde om me te oriënteren op de opleiding werd mij gevraagd wat ik met Biodanza wilde gaan doen. “Iets met vrouwen”, antwoordde ik. Waar dit antwoord vandaag kwam, ik weet het nog niet.

De vraag van Jeannette of ik samen met haar Maria Verhulst naar Nederland wilde halen om workshops specifiek voor vrouwen te gaan geven, viel precies op z’n plaats. Evenals Maria zie ik dans en healing graag hand in hand gaan.

Het is mij een eer en een genoegen om hiervoor de gelegenheid te bieden aan Maria Verhulst. Een docente die ik meermaals heb meegemaakt en wiens workshops diepe indruk op mij hebben achtergelaten.

Jeannette en ik volgen tevens de Teacher training om zo mogelijk, in toekomst, dit werk ook zelfstandig in Nederland te kunnen voortzetten. Daarom hebben we hiervoor een stichting opgezet: Stichting Beweging van Betekenis.

Start 30 augustus 2022 – Dinsdagavond verdiepingsgroep

Deze groep  met ervaren dansers begint, het nieuw seizoen weer op 30 augustus 2022.   Met Biodanzaervaring  ben je altijd  welkom en is aanmelding vooraf voldoende . Wil je graag instappen zonder Biodanzaervaring neem dan contact met mij op . We  bekijken dan de mogelijkheden hoe dat te realiseren.

Verloop van een wekelijkse Biodanza-avond
We starten met een korte introductie waarin we even samenzijn en ervaringen kunnen delen.

De  les ( vivencia) heeft altijd een duidelijke opbouw. De les begint met de openingscirkel en wordt afgerond met een eindcirkel. Daar tussenin bestaat de les uit drie delen.  Het eerste deel bestaat uit actieve dansen met veel ritme en beweging. Dan via een overgang van dansen naar het tweede gedeelte met rustige oefeningen zodat we kunnen ontspannen. Tenslotte in het derde deel gaan we weer iets activeren om daarna weer alert naar huis te kunnen.

Na de les ben je vrij om te doen wat goed voor je is. Dat kan zijn meteen naar huis of nog een kop thee. Zwijgend of niet.  Onderzoek wat  past bij jou, elke keer opnieuw!

 START 30 augustus 2022 – Vaste dinsdagavond Verdiepingsgroep 

Wanneer start dinsdagavond 30 augustus 2022
Tijd start 19.45 uur tot 21.45 uur.  De deur is open vanaf 19.30 uur
Waar Gymzaal bij SBO Het Spontem, Poolmansweg 245, Enschede, gratis parkeren

Meer informatie lees meer over deze groep

aanmelden ► Jeannette Kleine Wiecherink

 

 

 

 

route naar de danslocatie

Start 6 september 2022 – kennismaking – 8 introductielessen

Vanaf 6 september 2022  –  8 Introductielessen  –  op de dinsdagavond  i.p.v. 1 september op de flyer en in de  krant

Tijdens deze aaneengesloten kennismakingslessen kan je onderzoeken en ervaren wat deze dansvorm met jou doet. Ik heb voor een serie aaneengesloten lessen gekozen zodat ook je lichaam  de tijd krijgt om te wennen en meer te ontspannen. Dan kan je optimaal ervaren  wat het effect van Biodanza is.

Heb je na deze kennismakingsserie “de smaak te pakken”  dan  ben je welkom om te blijven dansen .

Verloop van een wekelijkse Biodanza-avond
We beginnen vaak met een theoretische introductie tijdens een kort samenzijn waarin ook ruimte is om ervaringen te delen.

De lessen hebben altijd  een duidelijke opbouw. De dans begint met de openingscirkel en wordt afgerond met een eindcirkel. En daar tussenin bestaat de les uit drie delen. In het eerste deel komen actieve dansen met veel ritme en beweging. Vervolgens een paar dansen als overgang naar het tweede gedeelte  met rustige oefeningen zodat we kunnen ontspannen. Tenslotte in het derde deel gaan we weer iets activeren om daarna weer alert naar huis te kunnen.

Na de les ben je vrij om te doen wat goed voor je is. Dat kan zijn meteen naar huis of nog een kop thee. Zwijgend of niet.  Onderzoek wat  past bij jou, elke keer opnieuw!

Wanneer start dinsdag 6 septemberavond  t/m 25 oktober m.u.v. herfstvakantie
Tijd start 19.45 uur tot 21.45 uur.  De deur is open vanaf 19.30 uur
Tarief speciale aanbieding, 8 aaneengesloten lessen voor € 100,-
Waar de Gymzaal BSO Het Spontem, Poolmansweg 245 Enschede.
Gratis parkeren

Meer informatiega naar praktische info

aanmelden ► Jeannette Kleine Wiecherink

 

 

 

 

route naar de danslocatie

 

 

Start 24 augustus 2021 – Dinsdagavondgroep

Deze groep bestaat sinds 2016 met  inmiddels ervaren dansers en begint na de zomerstop weer op 24 augustus ’21.  Heb jij al Biodanza ervaring? Dan ben je van harte welkom!

Verloop van een wekelijkse Biodanza-avond
We starten met een korte introductie waarin we even samenzijn en dingen kunnen delen. De lessen hebben altijd  een duidelijke opbouw. De dans begint met de openingscirkel en wordt afgerond met een eindcirkel. En daar tussenin bestaat de les uit drie delen. In het eerste deel komen actieve dansen met veel ritme en beweging. In het tweede deel van de les dansen we rustige oefeningen zodat we kunnen ontspannen. Tenslotte in het derde deel gaan we weer iets activeren om daarna weer alert naar huis te kunnen.

Na de les ben je vrij om te doen wat goed voor je is. Dat kan zijn meteen naar huis of nog een kop thee. Zwijgend of niet.  Onderzoek wat  past bij jou, elke keer opnieuw!  Deze activiteit is er op dit moment nog niet gezien  de RIVM maatregelen.

Start 7 september 2021 – Introductielessen voor nieuwkomers

De eerste 5 lessen is  een aaneengesloten serie om kennis te maken met Biodanza.
Heb je daarna “de smaak te pakken” dan kan je blijven dansen.  

Wanneer  :  start dinsdagavond 7 september 2021
Tijd               van 19.45 uur tot 21.45 uur.  De deur is open vanaf 19.30 uur                
Tarief          :  speciale aanbieding  de eerste 5 aaneengesloten lessen € 65,-
Waar           :  gymzaal  van SBO “Het Pontem College” Poolmansweg 245 – 7545 LR Enschede, gratis parkeren

Informatie / aanmelden kan bij ► Jeannette Kleine Wiecherink

Donderdagavond 8 oktober 2020 start nieuwe wekelijkse groep voor beginners

Biodanza op de donderdagavond

Voor wie : Iedereen vanaf 18 jaar met of zonder danservaring
Start          : 8 oktober 2020
Wanneer: wekelijks op donderdagavond m.u.v. de herfstvakantie 15 oktober
Tijdstip    : van 20.00 tot 21.30 uur, deuren open vanaf 19.45 uur
Kosten     : aanbieding € 120,-  eerste 10 aaneengesloten lessen
Waar        : Yogacentrum de Bron, De Klomp 120-101, 7511 DJ Enschede, gratis parkeren.
                     ►Routebeschrijving

Wil je meer weten over Biodanza en de effecten, ga dan naar :
Biodanza             Praktische informatie             Ervaringen dansers

Dansen zonder te praten
Dansen zonder aangeleerde pasjes
Samen bewegen en samen ontdekken
Biodanza nodigt je uit te dansen wat er in je opkomt
Biodanza brengt je hoofd tot rust en reduceert stress.
Genieten van het plezier dat ontstaat!

Meld je aan!

Dinsdagavond 20 oktober 2020 instroom beginners

Biodanza op de dinsdaggavond

Voor wie : Iedereen vanaf 18 jaar met of zonder danservaring
Start          : 20 oktober 2020
Wanneer: wekelijks op dinsdagavond m.u.v. de schoolvakanties
Tijdstip    : van 20.00 tot 22.00 uur, deuren open vanaf 19.45 uur
Kosten     : standaard prijzen zie onder Praktische  informatie
Waar        : Speeltuin Stadsveld, Plataanstraat 50, 7545 MN Enschede
                     ► Routebeschrijving

Wil je meer weten over Biodanza en de effecten, ga dan naar :
Biodanza             Praktische informatie             Ervaringen dansers

Dansen zonder te praten
Dansen zonder aangeleerde pasjes
Samen bewegen en samen ontdekken
Biodanza nodigt je uit te dansen wat er in je opkomt
Biodanza brengt je hoofd tot rust en reduceert stress.
Genieten van het plezier dat ontstaat!

Meld je aan!

Yes… Philippe Lenaif is coming to the Netherlands again! 2,3,4, and 5 July 2020

Yes... Philippe is coming to the Netherlands!

The Power of Welcome

This workshop will be more subtle then all his earlier workshops and the quality  as good as always or even better !

It is a workshop full of softness

In Biodanza most people understand the word Vivencia. We use a similar word PROTOVIVENCIA, to make the connection, with the very first experiences in someone ‘s life.
Literally, the way you arrived on this world in your very first seconds, minutes, hours, days and weeks of your life.

How did they receive you at the exit of womb? Contact with a joyful, loving and full of attention in an enriched environment, in an environment of an industrial production line or according to a protocol of the hospital?
How did they take care for you? How did they touch you? How did they welcome you? What were your first experiences of freedom of movement and did they allow you discover freely? Safety? Warmth? Tenderness and containment?

JA... Philippe komt naar Nederland!

De Kracht van het Welkom zijn

Deze workshop is nog subtieler dan al zijn vorige workshops en de kwaliteit zo goed als altijd of misschien zelfs beter!

Het is een workshop vol zachtheid

In Biodanza begrijpen de meeste mensen het woord Vivencia. In deze workshop gebruiken we een woord wat er op lijkt, PROTOVIVENCIA, om de verbinding te leggen met de allereerste ervaringen die iemand in zijn leven heeft.
Letterlijk, zoals je op de wereld gekomen bent in je allereerste seconden, minuten, uren, dagen en weken van je leven.
Hoe hebben ze jou ontvangen bij de uitgang van de baarmoeder? Met een vreugdevol contact, liefdevol en vol aandacht in een verrijkte omgeving, in een omgeving van een industriële productielijn of volgens een protocol van een ziekenhuis? Hoe hebben ze voor jou gezorgd?  Hoe hebben zij jou aangeraakt? Wat waren je eerste ervaringen van in vrijheid kunnen bewegen en ontdekken? Veiligheid? Warmte? Tederheid en koestering?

Probably by anybody. Sometimes good and sometimes less. Our culture has a tendency not to be to much interested in these sort of things. It goes beyond the necessary material needs.

The opinion of Rolando Toro was that exactly these experiences are essential because they set the tone for the rest of our lives. His opinion was that a newborn child could be seriously wounded if it has not be treaded very careful attention in those first moments of life and afterwards. And he thinks that a lack on this essential area can cause an "early trauma".

Who did not experience this, when he was young?!
This workshop invites you to compensate this lack of a positive receiving in our early childhood. It still bothers us in the relationship with ourselves, with others and with the environment.

We have to find back the Right we have. The right to emotional security, on the pleasure with which we came on this world, a sense of joy, serenity and harmony of retrieved, reassuring, take care.
Finding the source of all parts of us. This allows us to rewrite the memories in the depths of our cells. How much we are a human, precious from the depths of being. All totally welcome on this earth!

”Early birds “

The price for this four day workshop:
€295 if you sign in by paying this whole amount before 31st December 2019 after that €325.
Accommodation and including vegetarian food, coffee, tea, fruits and cleaning  4 days €298,50

40 people can take part.

About Location Oostraven
www.oostraven.nl
about Philippe Lenaif
www.coregane.org

This workshop is open to people who are at least 1 year dancing in a weekly Biodanza group.
This workshop will be in English

Information / sign-up ► Jeannette Kleine Wiecherink

Waarschijnlijk bij iedereen. Soms goed en soms minder goed. Onze cultuur heeft namelijk de neiging om niet al te zeer geïnteresseerd te zijn in dit soort zaken. Het gaat namelijk verder dan de noodzakelijke materiële behoeften.

Rolando Toro was van mening dat juist deze ervaringen beslissend zijn omdat zij de toon zetten voor de rest van ons leven, en dat een pasgeboren kind ernstig gewond zou kunnen raken als die eerste momenten van het leven en daarna, niet met uiterst zorgvuldige aandacht behandeld wordt. En dat een gebrek op dit essentiële gebied een “vroeg trauma” kan veroorzaken.

Wie heeft deze ervaring niet gehad toen die jong was?!
Deze workshop nodigt uit om dit tekort aan positieve ontvangst in onze vroege kindertijd aan te vullen. Wij hebben er nog altijd last van in de relatie met onszelf, met anderen en met de omgeving.

We mogen het Recht, wat we hebben weer terugvinden. Het recht op affectieve zekerheid, op het plezier waarmee we op deze wereld zijn gekomen, op een gevoel van vreugde, sereniteit en op harmonie van ontvangen, geruststellen, verzorgen.
Het terugvinden van de bron van alle delen in ons. Daardoor kunnen we in het diepst van ons wezen de herinneringen herschrijven. Hoezeer we mens zijn, kostbaar van uit het diepste wezen. Helemaal welkom op deze aarde.

”Vroege Vogels“

De prijs voor deze 4 daagse workshop is:
Voor “Vroege Vogels” €295 bij inschrijving en betaling van dit gehele bedrag voor 31 december 2019 daarna €325
Accommodatie inclusief vegetarische maaltijden, koffie, thee, fruit en schoonmaak . 4 dagen €298,50 .

40 mensen kunnen deelnemen.

Praktische informatie:
Informatie over de locatie:
www.oostraven.nl
Informatie over Philippe Lenaif:
www.coregane.org

Deze workshop is toegankelijk voor mensen die minstens 1 jaar in een wekelijkse groep gedanst hebben.
De voertaal is Engels

Informatie / aanmelden
► Jeannette Kleine Wiecherink

 

Het Rode Maan Festival 15, 16 & 17 JUNI 2018 SAASVELD

Vorig jaar in 2017 hoorde ik over het Rode maanfestival in Twente en dacht: “Wauw, daar wil ik samen dansen!” Ik was toen te laat maar dit jaar ben ik erbij. Kom jij ook naar Het Rode Maan Festival 15, 16 & 17 JUNI 2018 SAASVELD?

Ik geef hier een paar Kennismakingsworkshops Biodanza.

Rode Maan Festival korting
Bij voldoende aanmelding (min 10 personen) voor dit vrouwenfestival via mijn website krijg je € 10,- korting p.p. www.dansmethartenziel.nl
Voel je vrij om contact op te nemen.

Wat is Biodanza eigenlijk?
Dit is een dansvorm waarbij je via de beweging, de muziek, die ander en de groep steeds meer of weer ontdekt wie jij werkelijk bent. Door te dansen zonder te praten en zonder aangeleerde pasjes ervaar je zoal wat er in je leeft, hoe je met je grenzen omgaat, waar je blij van wordt of waar je verlangens naar uit gaan.

De dans helpt je in het hier en nu te zijn, je natuurlijke ritme terug te vinden en vast te houden en meer van het leven te genieten.

Biodanza is Spiegelen op verschillende lagen van bewustzijn passend bij het festivalthema.

Dansbenodigdheden:
Gemakkelijk zittende kleding, eventueel in laagjes zodat je wat uit of aan kunt trekken. Een dekentje om op te zitten, een handdoek en flesje water als je veel transpireert.

Kijk voor meer informatie op rodemaanfestival.nl.